PERA

Θέσεις Εργασίας

 

Το Δωμάτιο της Γειτονιάς

Προκήρυξη θέσης Διαχειριστή/-στριας στη Θεσσαλονίκη


Το Πρόγραμμα

Τo Δωμάτιo της Γειτονιάς είναι ένα πρόγραμμα της Διεύθυνσης Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Κοινωνίας των Πολιτών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα  υλοποιείται από την ΠΕΡΑ (ΑΜΚΕ) και το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, με αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Τα Δωμάτια της Γειτονιάς είναι ένα δίκτυο χώρων κοινωνικής δημιουργικότητας που θα φιλοξενηθούν στις Β´, Γ´ και Δ´ Κοινότητες. Οι χώροι θα διαθέτουν βασικό εξοπλισμό για κατασκευές, χώρους συνάθροισης και εργαστηρίων, και θα είναι ανοιχτοί σε όλους. Στόχος του προγράμματος είναι να φέρει πιο κοντά τους κατοίκους της κάθε Κοινότητας και να ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω της συναναστροφής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος η ΠΕΡΑ αναζητά τρεις (3) συνεργάτες για τη θέση του/της  Διαχειριστή/ -στριας των Δωματίων της Γειτονιάς. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο info@p-e-r-a.org Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «Θέση Διαχειριστή/ -στριας Δωματίων της Γειτονιάς», έως  τις 19/10/2018.


Περιγραφή Θέσης

Η Θέση Συντονιστή Δωματίων της Γειτονιάς είναι πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι από XX/11/2018 έως 30/10/2019 και υπάρχει πρόβλεψη ανανέωσης της σύμβασης.

Απαραίτητα προσόντα:

-              Κατανόηση των αρχών και θεμάτων ισότητας και της ανοχής στην διαφορετικότητα και δέσμευση για την εφαρμογή αυτών στους χώρους των Δωματίων της Γειτονιάς

-              Ενδιαφέρον για δημιουργική εργασία με κοινωνικές ομάδες που έχουν διαφορετικό ηλικιακό, γνωσιακό  και  πολιτισμικό υπόβαθρο

-              Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα στα καθήκοντα που σχετίζονται με το Πρόγραμμα

-              Πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

-              Άριστη Γνώση της αγγλικής γλώσσας

-              Άριστη Γνώση χειρισμού Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS OFFICE, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Επιθυμητά προσόντα:

-            Προηγούμενη απασχόληση στον τομέα της εκπαίδευσης μέσω της πρακτικής εφαρμογής (learning by doing) ή/ και χώρων για δημιουργικές δραστηριότητες με τεχνικό εξοπλισμό (makerspaces)

-            Η αποδεδειγμένη γνώση δημιουργικών τεχνικών εργασιών (laser cutting, 3D printing, ξυλουργικής, μεταλλοτεχνίας, ραπτικής, χειροτεχνίας, παραγωγής κοσμήματος/ αντικειμένων, κλπ)

-            Γνώση προγραμμάτων λογισμικού που απαιτούνται για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων σχεδιασμού και υλοποίησης των παραπάνω τεχνικών εργασιών, καθώς και Αdobe Suite

-            Εμπειρία στην επικοινωνία με δημόσιους φορείς

-            Εμπειρία στην οργάνωση προγραμμάτων και εργαστηρίων συμμετοχικού σχεδιασμού, αναζωογόνησης αστικών περιοχών και εμπειρία στη διαχείριση διαφορετικών κοινωνικών ομάδων

 Καθήκοντα θέσης Διαχειριστή/ Διαχειρίστριας:

-            Οι Διαχειριστές, ως υπεύθυνοι των χώρων, θα αναλάβουν τη φροντίδα για την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των χώρων

-            Καθημερινή ενημέρωση προς τον/την Συντονιστή /-στρια και τους Υπεύθυνους του Προγράμματος

-            Έλεγχος και ενημέρωση για τυχόν ανάγκη επιδιορθώσεων και αποκατάσταση βλαβών στους χώρους σε συνεργασία με τον/την Συντονιστή/-στρια των Δωματίων της Γειτονιάς

-            Συμμετοχή στον ευρύτερο συντονισμό αλλά και την καθημερινή διαχείριση του προγράμματος σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους του προγράμματος

-            Απαραίτητη συμμετοχή στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και τις συναντήσεις της ομάδας του Προγράμματοε

-            Συμμετοχή στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων στους χώρους

-            Συμμετοχή στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που φιλοξενούνται στους χώρους, καθώς και στην αναζήτηση εθελοντών/ συνεργατών για μελλοντικές δράσεις σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους του Προγράμματος

-            Προώθηση του Προγράμματος στους κατοίκους της γειτονιάς και το ευρύτερο κοινό, καιθώς και σε τοπικούς και μη φορείς και φυσικά πρόσωπα με σκοπό την ανάπτυξη δικτύου συνεργατών και φίλων της δράσης

-            Συντονισμός εθελοντών ομάδων εργασίας και κατοίκων της γειτονιάς σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους του προγράμματος των Δωματίων της Γειτονιάς

Γενικές Πληροφορίες:

Ο/Η Εργαζόμενος/η θα απασχολείται σε πενθήμερη, οκτάωρη βάση, Τρίτη με Σάββατο. Στην περίπτωση απασχόλησης σε ημέρα που δεν προβλέπεται από τη σύμβαση, η εργάσιμη μέρα θα ανταλλάσσεται με άδεια ίσης διάρκειας κατόπιν συνεννόησης.

Τόπος παροχής της εργασίας του/της εργαζομένου/ης είναι οι τρεις χώροι των Δωματίων της Γειτονιάς, οι οποίοι βρίσκονται στην Β’, Γ’ ΚΑΙ Δ’ Κοινότητα.

Η ΠΕΡΑ  εξετάζει κάθε αίτηση για μελλοντική συνεργασία με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις  19/10/2018 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης, θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.